"Cô không thu nhỏ màu tím." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Cô không thu nhỏ màu tím." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô không thu nhỏ màu tím." dịch câu này sang tiếng anh: She is no shrinking violet.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login