"Anh hôn lên má cô, một cử chỉ khiến nước mắt cô trào ra." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Anh hôn lên má cô, một cử chỉ khiến nước mắt cô trào ra." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh hôn lên má cô, một cử chỉ khiến nước mắt cô trào ra." câu này dịch sang tiếng anh là: He kissed her cheek, a gesture that brought tears to her eyes .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login