"Công ty đã nhắm mục tiêu lợi nhuận trong năm." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Công ty đã nhắm mục tiêu lợi nhuận trong năm." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công ty đã nhắm mục tiêu lợi nhuận trong năm." tiếng anh dịch: The company has targeted a profit for the year.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login