"Tôi xin lỗi tôi đã đóng dấu vào chân bạn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tôi xin lỗi tôi đã đóng dấu vào chân bạn." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi xin lỗi tôi đã đóng dấu vào chân bạn." dịch câu này sang tiếng anh là: I'm sorry I stamped on your foot.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login