"Nếu quả bóng đó ra ngoài, thì tôi là người Hà Lan." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Nếu quả bóng đó ra ngoài, thì tôi là người Hà Lan." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu quả bóng đó ra ngoài, thì tôi là người Hà Lan." dịch sang tiếng anh là: If that ball was out, then I'm a Dutchman .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login