"Anh ấy là một nhà vô địch của các cơ hội bình đẳng cho tất cả các chủng tộc." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Anh ấy là một nhà vô địch của các cơ hội bình đẳng cho tất cả các chủng tộc." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy là một nhà vô địch của các cơ hội bình đẳng cho tất cả các chủng tộc." tiếng anh câu này dịch: He is a champion of equal opportunities for all races.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login