"Dần dần đất nông nghiệp xung quanh biến thành khu dân cư." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Dần dần đất nông nghiệp xung quanh biến thành khu dân cư." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dần dần đất nông nghiệp xung quanh biến thành khu dân cư." tiếng anh dịch: Gradually the surrounding farmland turned residential.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login