"Các thỏa thuận pháp lý cho việc bán hàng là vấn đề để đàm phán." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Các thỏa thuận pháp lý cho việc bán hàng là vấn đề để đàm phán." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các thỏa thuận pháp lý cho việc bán hàng là vấn đề để đàm phán." dịch sang tiếng anh: The legal arrangements for the sale are matters for negotiation .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login