"Chúng tôi đã có một miếng bít tết rán vào thứ Sáu tuần trước." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chúng tôi đã có một miếng bít tết rán vào thứ Sáu tuần trước." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã có một miếng bít tết rán vào thứ Sáu tuần trước." tiếng anh câu này dịch: We had a steak fry last Friday.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login