"Tiếng khóc của trẻ em để được giúp đỡ đã không được trả lời." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tiếng khóc của trẻ em để được giúp đỡ đã không được trả lời." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tiếng khóc của trẻ em để được giúp đỡ đã không được trả lời." dịch câu này sang tiếng anh: The children's cries for help went unanswered .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login