"Đã có sự gia tăng trong điều hướng qua kênh đào Suez." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Đã có sự gia tăng trong điều hướng qua kênh đào Suez." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đã có sự gia tăng trong điều hướng qua kênh đào Suez." câu này tiếng anh là: There has been an increase in navigation through the Suez Canal.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login