"Các ngân hàng đã cảnh giác cho vay công ty nhiều tiền hơn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Các ngân hàng đã cảnh giác cho vay công ty nhiều tiền hơn." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các ngân hàng đã cảnh giác cho vay công ty nhiều tiền hơn." câu này dịch sang tiếng anh:Banks were chary of lending the company more money.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login