"Tôi chỉ đi vì lợi ích của Kay." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Tôi chỉ đi vì lợi ích của Kay." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi chỉ đi vì lợi ích của Kay." dịch câu này sang tiếng anh: I only went for Kay's sake.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login