"Kepler đã công bố khám phá về quỹ đạo hình elip của các hành tinh vào năm 1609." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Kepler đã công bố khám phá về quỹ đạo hình elip của các hành tinh vào năm 1609." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kepler đã công bố khám phá về quỹ đạo hình elip của các hành tinh vào năm 1609." câu này tiếng anh là: Kepler published his discovery of the elliptical orbits of planets in 1609.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login