"Vì những lý do trên, ban quản lý không còn cách nào khác ngoài việc đóng cửa nhà máy." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Vì những lý do trên, ban quản lý không còn cách nào khác ngoài việc đóng cửa nhà máy." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vì những lý do trên, ban quản lý không còn cách nào khác ngoài việc đóng cửa nhà máy." tiếng anh dịch: For the above reasons, the management has no choice but to close the factory.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login