"Bài phát biểu chỉ nhận được một phản hồi tắt tiếng từ các công đoàn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Bài phát biểu chỉ nhận được một phản hồi tắt tiếng từ các công đoàn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bài phát biểu chỉ nhận được một phản hồi tắt tiếng từ các công đoàn." dịch sang tiếng anh: The speech received only a muted response from the unions.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login