"Cả hai quốc gia đều không có khả năng chiến đấu trong một cuộc chiến dài." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Cả hai quốc gia đều không có khả năng chiến đấu trong một cuộc chiến dài." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cả hai quốc gia đều không có khả năng chiến đấu trong một cuộc chiến dài." dịch sang tiếng anh là: Neither country is capable of fighting a long war .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login