"Tôi sẽ không bao giờ rút khỏi chính sách tuyên bố của mình về vấn đề này." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Tôi sẽ không bao giờ rút khỏi chính sách tuyên bố của mình về vấn đề này." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ không bao giờ rút khỏi chính sách tuyên bố của mình về vấn đề này." tiếng anh câu này là:I will never swerve from my declared policy on this matter.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login