"Bây giờ tôi phát âm bạn người đàn ông và vợ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Bây giờ tôi phát âm bạn người đàn ông và vợ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bây giờ tôi phát âm bạn người đàn ông và vợ." dịch câu này sang tiếng anh là: I now pronounce you man and wife.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login