"Dân làng giữ họ trong sự kính sợ và nghĩ về họ như những vị thần." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Dân làng giữ họ trong sự kính sợ và nghĩ về họ như những vị thần." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dân làng giữ họ trong sự kính sợ và nghĩ về họ như những vị thần." câu này tiếng anh là: The villagers hold them in awe and think of them as gods.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login