"Đảm bảo, anh sẽ đến vào ngày mai." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Đảm bảo, anh sẽ đến vào ngày mai." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đảm bảo, anh sẽ đến vào ngày mai." câu này tiếng anh dịch: Assuredly, he will come tomorrow.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login