"Tôi nghĩ trời chuẩn bị mưa." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi nghĩ trời chuẩn bị mưa." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nghĩ trời chuẩn bị mưa." tiếng anh là: I think it's going to rain.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login