"Các cơ quan tính phí whack hàng đầu cho vé." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Các cơ quan tính phí whack hàng đầu cho vé." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cơ quan tính phí whack hàng đầu cho vé." dịch sang tiếng anh: These agencies charge top whack for tickets.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login