"Phát âm của anh ấy đã được cải thiện." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Phát âm của anh ấy đã được cải thiện." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phát âm của anh ấy đã được cải thiện." tiếng anh câu này dịch: His pronunciation has improved.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login