"Em bé đầu tiên của tôi hoàn toàn không dùng bình sữa." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Em bé đầu tiên của tôi hoàn toàn không dùng bình sữa." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Em bé đầu tiên của tôi hoàn toàn không dùng bình sữa." câu này dịch sang tiếng anh:My first baby just wouldn't take a bottle at all.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login