"Tôi nhận được một tin nhắn từ Moira thúc giục tôi liên lạc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Tôi nhận được một tin nhắn từ Moira thúc giục tôi liên lạc." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nhận được một tin nhắn từ Moira thúc giục tôi liên lạc." tiếng anh là: I got a note from Moira urging me to get in touch.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login