"Vì vậy, đó là một tai nạn, một "hành động của Thiên Chúa" nếu bạn muốn đặt nó như thế." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Vì vậy, đó là một tai nạn, một "hành động của Thiên Chúa" nếu bạn muốn đặt nó như thế." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vì vậy, đó là một tai nạn, một "hành động của Thiên Chúa" nếu bạn muốn đặt nó như thế." tiếng anh câu này dịch: So it was an accident, an 'act of God' if you want to put it like that .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login