"Đóng góp của nhân viên là 5% tiền lương hưu." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Đóng góp của nhân viên là 5% tiền lương hưu." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đóng góp của nhân viên là 5% tiền lương hưu." dịch câu này sang tiếng anh là: The employee's contribution is 5% of pensionable salary.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login