"Joe cần các chàng trai vào một cuộc chiến." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Joe cần các chàng trai vào một cuộc chiến." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Joe cần các chàng trai vào một cuộc chiến." tiếng anh dịch: Joe needled the boys into a fight.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login