"Ông trở thành tổng thống sau cuộc bầu cử tự do đầu tiên của đất nước vào năm ngoái." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Ông trở thành tổng thống sau cuộc bầu cử tự do đầu tiên của đất nước vào năm ngoái." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông trở thành tổng thống sau cuộc bầu cử tự do đầu tiên của đất nước vào năm ngoái." tiếng anh câu này dịch: He became president following the country's first free elections last year.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login