"Tên cô ấy tuột mất trí nhớ của tôi." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tên cô ấy tuột mất trí nhớ của tôi." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tên cô ấy tuột mất trí nhớ của tôi." dịch câu này sang tiếng anh là: Her name slipped my memory.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login