"Tôi có 20 năm lẻ để làm việc trước khi nghỉ hưu." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tôi có 20 năm lẻ để làm việc trước khi nghỉ hưu." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có 20 năm lẻ để làm việc trước khi nghỉ hưu." câu này dịch sang tiếng anh:I have another 20-odd years to work before I retire.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login