"Cuốn sách của ông nhằm mục đích loại bỏ những lời dối trá và cho thế giới thấy nó thực sự là như vậy." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Cuốn sách của ông nhằm mục đích loại bỏ những lời dối trá và cho thế giới thấy nó thực sự là như vậy." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuốn sách của ông nhằm mục đích loại bỏ những lời dối trá và cho thế giới thấy nó thực sự là như vậy." câu này dịch sang tiếng anh là: His book aims to strip away the lies and show the world as it really is.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login