"Cô ấy đang cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cô ấy đang cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy đang cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh." tiếng anh câu này dịch: She was making a tremendous effort to appear calm.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login