"Cô ấy có một con rắn đáng sợ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Cô ấy có một con rắn đáng sợ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy có một con rắn đáng sợ." dịch câu này sang tiếng anh là: She has a dread of snakes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login