"Độ sáng của nó cho thấy sự thay đổi nhỏ về cường độ, mặc dù hình dạng chung của nó vẫn không thay đổi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Độ sáng của nó cho thấy sự thay đổi nhỏ về cường độ, mặc dù hình dạng chung của nó vẫn không thay đổi." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Độ sáng của nó cho thấy sự thay đổi nhỏ về cường độ, mặc dù hình dạng chung của nó vẫn không thay đổi." tiếng anh là: Its brightness showed slight variations in intensity, though its general shape remained unchanged.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login