"Chồng cô có sở thích đắt tiền và những đứa trẻ luôn muốn có quần áo mới." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Chồng cô có sở thích đắt tiền và những đứa trẻ luôn muốn có quần áo mới." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chồng cô có sở thích đắt tiền và những đứa trẻ luôn muốn có quần áo mới." tiếng anh dịch: Her husband had expensive tastes and the kids always wanted new clothes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login