"Chúng tôi bắt đầu phiên với một vài lần uốn cong đầu gối để làm nóng." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Chúng tôi bắt đầu phiên với một vài lần uốn cong đầu gối để làm nóng." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi bắt đầu phiên với một vài lần uốn cong đầu gối để làm nóng." dịch câu này sang tiếng anh là: We started the session with a few knee bends to warm up.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login