"Xem những gì bạn đang làm! Nó tràn ra khắp nơi!" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Xem những gì bạn đang làm! Nó tràn ra khắp nơi!" dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Xem những gì bạn đang làm! Nó tràn ra khắp nơi!" câu này dịch sang tiếng anh:Watch what you're doing ! It's spilling everywhere!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login