"Sau khi đủ điều kiện, các bác sĩ dành ít nhất hai năm làm việc trong bệnh viện." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Sau khi đủ điều kiện, các bác sĩ dành ít nhất hai năm làm việc trong bệnh viện." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sau khi đủ điều kiện, các bác sĩ dành ít nhất hai năm làm việc trong bệnh viện." tiếng anh dịch: After qualifying, doctors spend at least two years working in hospitals.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login