"Điều gì khiến bạn lại nói thế?" tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Điều gì khiến bạn lại nói thế?" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều gì khiến bạn lại nói thế?" tiếng anh dịch: What makes you say that?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login