"Tôi có thể cảm thấy áo của tôi dính vào lưng tôi." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tôi có thể cảm thấy áo của tôi dính vào lưng tôi." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có thể cảm thấy áo của tôi dính vào lưng tôi." câu này tiếng anh là: I could feel my shirt sticking to my back.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login