"Bạn có muốn tôi cắt bánh?" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Bạn có muốn tôi cắt bánh?" dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có muốn tôi cắt bánh?" câu này dịch sang tiếng anh:Do you want me to cut the cake?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login