"Các đề xuất mới của Tổng thống sẽ không đi quá tốt trên Phố chính." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Các đề xuất mới của Tổng thống sẽ không đi quá tốt trên Phố chính." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các đề xuất mới của Tổng thống sẽ không đi quá tốt trên Phố chính." câu này dịch sang tiếng anh là: The President's new proposals won't go down too well on Main Street.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login