"Tôi muốn bạn vượt qua sự khó tính của bạn." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi muốn bạn vượt qua sự khó tính của bạn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi muốn bạn vượt qua sự khó tính của bạn." tiếng anh dịch: I want you to overcome your fastidiousness.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login