"Ông đang lên kế hoạch thành lập một ngôi nhà." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Ông đang lên kế hoạch thành lập một ngôi nhà." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đang lên kế hoạch thành lập một ngôi nhà." tiếng anh câu này dịch: He is planning to establish a home.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login