"Tiếp tục, nó sẽ là một tiếng cười khúc khích!" tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tiếp tục, nó sẽ là một tiếng cười khúc khích!" tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tiếp tục, nó sẽ là một tiếng cười khúc khích!" câu này tiếng anh dịch: Go on, it'll be a giggle!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login