"Con búp bê bị nứt và mòn, nhưng nó rất quý giá đối với tôi vì đó là của mẹ tôi." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Con búp bê bị nứt và mòn, nhưng nó rất quý giá đối với tôi vì đó là của mẹ tôi." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Con búp bê bị nứt và mòn, nhưng nó rất quý giá đối với tôi vì đó là của mẹ tôi." tiếng anh dịch: The doll is cracked and worn, but it's precious to me because it was my mother's.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login