"Những chiếc máy bay của Đại Tây Dương lao lên những tảng đá trong một cơn bão." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Những chiếc máy bay của Đại Tây Dương lao lên những tảng đá trong một cơn bão." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những chiếc máy bay của Đại Tây Dương lao lên những tảng đá trong một cơn bão." dịch sang tiếng anh: The billows of the Atlantic dash high on the rocks during a storm.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login