"Chủ nhà của họ đã tặc lưỡi khi họ không thể trả tiền thuê nhà." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Chủ nhà của họ đã tặc lưỡi khi họ không thể trả tiền thuê nhà." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chủ nhà của họ đã tặc lưỡi khi họ không thể trả tiền thuê nhà." câu này dịch sang tiếng anh:Their landlord chucked them out when they couldn't pay the rent.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login